Piotr wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym

Podstawa biblijna: Ew. Łukasza 9,18-20 (Mateusza 16,13-19; Marka 8,27-29)

Prawda biblijna: Tylko ci, którzy wyznają, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żywego należą do Jego Kościoła.

Lekcja dostępna po wykupieniu subskrypcji.

Grzeszna kobieta wyraża Jezusowi swoją miłość i wdzięczność za przebaczenie

Podstawa biblijna: Ew. Łukasza 7,36-50

Prawda biblijna: Jezus kocha grzesznych ludzi i uwalnia ich od grzechów, jeżeli Go tylko o to z wiarą poproszą. On może to uczynić, bo jest Bogiem. Możemy odpowiedzieć Jezusowi miłością na Jego miłość.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Grzeszna kobieta wyraża Jezusowi swoją miłość i wdzięczność za przebaczenie, lub zalogować się.