Zaloguj

Zarejestruj


Lekcje biblijne "w chmurze"

Strona subskrypcje.misjapkolen.org służy do udostępniania
w formie elektronicznej podręczników i materiałów
opracowanych przez Misję Pokoleń.

Krótki informator dla użytkowników

Mają Państwo możliwość dokonania rocznej subskrypcji na nasze materiały. Każda subskrypcja obejmuje możliwość korzystania z podręcznika dla nauczyciela, zeszytów (teczek) uczniów oraz materiałów dodatkowych pomocnych w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji biblijnych. Dokonując subskrypcji lekcji/podręczników można (po zalogowaniu się) w przeglądarce internetowej zapoznać się z podręcznikiem nauczyciela (ze wszystkimi w nim zawartymi informacjami), pobrać i wydrukować materiały dodatkowe i zeszyt ucznia. W poszerzonej subskrypcji można również pobrać i drukować podręcznik dla nauczyciela.Można dokonać subskrypcji zarówno całych podręczników , jak i poszczególnych lekcji biblijnych z udostępnionych podręczników.

Uruchamiając stronę subskrypcje.misjapokolen.org można wyszukać podręczniki i lekcje wg grupy wiekowej (przedszkolaki, dzieci szkolne młodsze i starsze, za chwilę również nastolatki) i tytułu. Poszczególne lekcje można również wyszukiwać wg słów kluczowych. Po odnalezieniu właściwych materiałów należy wybrać właściwy plan subskrypcji, a następnie dokonać opłaty online za wybraną subskrypcję (poprzez serwis transferuj.pl). Przy pierwszej wizycie wymagana jest rejestracja użytkownika.

Po dokonaniu subskrypcji wybrane podręczniki i/lub lekcje są dostępne po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce Moje subskrypcje, gdzie można znaleźć informacje o wykupionych subskrypcjach w „Moje zakupy” (w tym pobrać dowód zakupu) oraz przeglądać i pobierać zakupione materiały w „Moje konto”.

Cennik subskrypcji

Cennik subskrypcji
PROMOCJA! Przy zakupie w subskrypcji standardowej („przeglądanie”) drugiego całego podręcznika naliczany jest rabat 5%, trzeciego 10%, czwartego 15%, piątego i kolejnych 20%.

-

5

%

Przy zakupie drugiego podręcznika

-

10

%

Przy zakupie trzeciego podręcznika

-

15

%

Przy zakupie czwartego podręcznika

-

20

%

Przy zakupie piątego pądręcznika i kolejnych

Informacje o cenniku

1. Istnieją dwie grupy planów subskrypcji:

  • Subskrypcja standardowa „przeglądanie” - umożliwiająca przeglądanie wybranych materiałów przez 1 rok kalendarzowy od momentu dokonania subskrypcji, w takim przypadku opisy przygotowania lekcji biblijnych (zeszyty nauczyciela) można wyłącznie przeglądać za pośrednictwem strony internetowej poprzez cały okres subskrypcji, natomiast materiały niezbędne do przygotowania lekcji (dodatki i/lub pakiety nauczyciela) oraz materiały dla uczniów (zeszyty ucznia) są dostępne w formie pdf do pobrania i drukowania poprzez klienta.
  • Subskrypcja rozszerzona „pobieranie”, która oprócz opcji opisanych powyżej umożliwia również pobranie materiałów dla nauczyciela.

2. Koszt subskrypcji uzależniony jest od osoby zamawiającej. W każdej grupie dostępne są cztery plany subskrypcji:

  • subskrypcja dla rodziców, w tym przypadku wszystkie materiały są dla rodziców, którzy chcą je wykorzystywać w pracy z własnymi dziećmi w warunkach domowych;
  • subskrypcja dla nauczycieli prowadzących zajęcia biblijne (lekcje katechezy, szkółki niedzielnej itd.), gdy liczba dzieci objętych nauczaniem w kościele/zborze/wspólnocie/szkole nie przekracza 20 osób;
  • subskrypcja dla nauczycieli prowadzących zajęcia biblijne (lekcje katechezy, szkółki niedzielnej itd.), gdy liczba dzieci objętych nauczaniem w kościele/zborze/wspólnocie/szkole wynosi od 20 do 60 osób;
  • subskrypcja dla nauczycieli prowadzących zajęcia biblijne (lekcje katechezy, szkółki niedzielnej itd.), gdy liczba dzieci objętych nauczaniem w kościele/zborze/wspólnocie/szkole przekracza 60 osób.

3. Cena subskrypcji uzależniona jest od celu wykorzystywania materiałów, ilości dzieci objętych nauczaniem, gdyż wraz ze wzrostem liczby dzieci, a zatem i nauczycieli, zmienia się sposób wykorzystywania materiałów: ilość wydrukowanych zeszytów ucznia, ilość osób korzystająca z materiałów itd.

Warunki korzystania z serwisu

Plan cenowy subskrypcji zależy od zadeklarowanego celu wykorzystywania materiałów oraz od formy subskrypcji. Zapraszamy do ich wykorzystywania zgodnie z zadeklarowanym celem. Materiały umieszczone na stronie nie mogą być wykorzystywane w innych celach niż zadeklarowane. Z materiałów i danych do logowania do panelu klienta mogą korzystać wyłącznie osoby uprawnione. Osoba zamawiająca zobowiązuje się do nieudostępniania otrzymanych materiałów oraz danych do logowania do panelu klienta osobom spoza organizacji zamawiającej. Również wszystkie osoby uprawnione przez daną organizacje są zobowiązane do ścisłego przestrzegania tej zasady.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie.

Zapraszamy do korzystania z naszych materiałów!

Misja Pokoleń
Uruchomiono zadanie harmonogramu