Prawda biblijna: Zadaniem ucznia Jezusa jest ogłaszanie wieści, że przybliżyło się Królestwo Niebios, a nie jest to łatwe zadanie.

Podstawa biblijna: Ew. Mateusza 10,1-16 (Marka 6,6-13; Łukasza 9,1-6)

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jezus wybiera 12 uczniów i powierza im zadanie, lub zalogować się.