Ateńczycy słuchają ewangelii o nieznanym Bogu

Podstawa biblijna: Dz.Ap. 17; 1 Kor. 1,20-25

Prawda biblijna: Człowiek został stworzony na „obraz i podobieństwo Boże”. Duchowe pragnienie poznania i czczenia Boga było zaspokajane przez tworzenie własnych wyobrażeń i bóstw. Chrześcijanie przynieśli światu wieść o prawdziwym Bogu, stwórcy nieba i i ziemi i Jego Synu, Jezusie Chrystusie, który jest jedyną drogą do Boga.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Ateńczycy słuchają ewangelii o nieznanym Bogu, lub zalogować się.