Anna

Podstawa biblijna: 1 Księga Samuela 1:1-28; 1 Księga Królewska 18:16-39

Prawda biblijna: Szczera rozmowa z Bogiem, z serca do serca, zmienia nasze życie.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Anna, lub zalogować się.

Arcykapłan

Podstawa biblijna: Ew. Jana 17:1-26; List do Filipian 2:5-11; List do Hebrajczyków 4:14-16.

Prawda biblijna: Jezus, nasz arcykapłan, modli się o miłość i jedność pośród wierzących.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Arcykapłan, lub zalogować się.

Baranek

Podstawa biblijna: 2 Księga Mojżeszowa 11:4-12:13,29; 4 Księga Mojżeszowa 21:4-9; Ew. Jana 1:29-31; 3:1-18

Prawda biblijna: Jezus jest barankiem ofiarnym.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Baranek, lub zalogować się.

Barnaba

Podstawa biblijna: Dziej Apostolskie 4:32-37; 9:10-19, 23-28; 11:19-30; 13:1-5, 13; 15:36-41

Prawda biblijna: Wierzący powinien zachęcać innych.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Barnaba, lub zalogować się.

Blisko Boga

Podstawa biblijna: Ew. Mateusza 12:1-4; 14:22-33; 26:48-50; Ew. Maka 4:34; 6:30-32; 9:30,31; 14:3-9,32-38; Ew. Łukasza 8: 51-55; 10: 38-42; 24:36-43; Ew. Jana 1:35-39;11:1-6, 17-26; 13:1-5; 15:12-17; 18:14-9; 20:11-16; 21:4-13

Prawda biblijna: Ponieważ Chrystus proponuje nam społeczność z soba, możemy odpowiedzieć na to; propozycje; w sposób, jaki zbuduje to społeczność z nim.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Blisko Boga, lub zalogować się.

Bóg

Podstawa biblijna: 1 Księga Mojżeszowa 18:14; 1 Księga Samuela 16:7; Psalm 139:3,5,7-10; 147:5; Przypowieści Salomona 3:19,20; Ew. Mateusza 19:26; Ew. Jana 1:18; 4:24; Dzieje Apostolskie 17:24,27,28

Prawda biblijna: Nasze pojmowanie Boga jest często bardzo ograniczone.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Bóg, lub zalogować się.

Bóg nas kocha

Podstawa biblijna: Psalm 139

Prawda biblijna: Bóg nas stworzył, dlatego kocha i rozumie swoje stworzenie.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Bóg nas kocha, lub zalogować się.

Cel mocy

Podstawa biblijna: Ew. Mateusza 14:25-31; 26:69-74; Ew. Marka 14:32-41; Ew. Łukasza 5:1-11; Dzieje Apostolskie 2:1-13,38-41; 3:1-10; 4:1-4.

Prawda biblijna: Skutki duchowej mocy w przemienionym życiu są zauważane przez innych.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Cel mocy, lub zalogować się.

Charakter

Podstawa biblijna: 2 List Piotra 1:3-9

Prawda biblijna: Bóg pragnie, aby nasz charakter stale się rozwijał.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Charakter, lub zalogować się.