Drzwi i Droga

Podstawa biblijna: Ew. Mateusza 7:13,14; Ew. Łukasza 13:22-30; Ew. Jana 10:1-10; 14:1-14

Prawda biblijna: Jezus jest jedyną drogą do Boga.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Drzwi i Droga, lub zalogować się.

Chleb Życia

Podstawa biblijna: Ew. Jana 6:1-15,25-60

Prawda biblijna: Jezus jest chlebem życia. Jest pokarmem dla zgłodniałego serca.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Chleb Życia, lub zalogować się.

Żywa woda

Podstawa biblijna: Ew. Jana 4:1-42

Prawda biblijna: Jezus jest wodą, która zadowala duszę (wewnętrznego człowieka).

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Żywa woda, lub zalogować się.

Baranek

Podstawa biblijna: 2 Księga Mojżeszowa 11:4-12:13,29; 4 Księga Mojżeszowa 21:4-9; Ew. Jana 1:29-31; 3:1-18

Prawda biblijna: Jezus jest barankiem ofiarnym.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Baranek, lub zalogować się.

Światłość

Podstawa biblijna: Ew. Mateusza 5:14-16; Ew. Jana 1:1-14; 3:19-20; 8:12; 12:35-36; List do Fflipian 2:15; 1 List do Tesaloniczan 5:5; 1 List Jana 1:5-7

Prawda biblijna: Jezus jest Światłością świata.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Światłość, lub zalogować się.

Słowo

Podstawa biblijna: Ew. Łukasza 1:26-38; Ew. Jana 1:1-14

Prawda biblijna: Narodziny Jezusa w Betlejem były Słowem - Bożym umysłem - które przybrało cielesną formę.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Słowo, lub zalogować się.

Oddawanie życia Bogu

Podstawa biblijna: Ew. Mateusza 22:37; Ew. Marka 14:1-9; List do Rzymian 12:1; List do Galacjan 5:22,23.

Prawda biblijna: Najwartościowszy dar, jaki możemy dać Bogu, to nasze życie.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Oddawanie życia Bogu, lub zalogować się.

Gra B.I.J

Podstawa biblijna: Powtórka z poprzednich spotkań (Blisko z Bogiem, lekcje 27-38)

Prawda biblijna: Powtórka biblijnych zasad na temat zwiazków.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Gra B.I.J, lub zalogować się.

Szacunek dla innych

Podstawa biblijna: List do Galacjan 5:13-18

Prawda biblijna: Chrześcijańska wolność szanuje innych ludzi i nie wykorzystuje ich dla własnych celów.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Szacunek dla innych, lub zalogować się.