Gry

Podstawa biblijna: Powtórka z poprzednich spotkań (Blisko z Bogiem, lekcje 14-25)

Prawda biblijna: Powtórka poprzednich spotkań.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Gry, lub zalogować się.

Pomóc innym wzrastać

Podstawa biblijna: 1 List do Koryntian 11:1; 1 List do Tymoteusza 6:11,12; 2 List do Tymoteusza 1:3,5; 4:1,2

Prawda biblijna: Bóg chce, abyśmy pomagali nowym chrześcijanom wzrastać.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Pomóc innym wzrastać, lub zalogować się.

Jak mówić innym

Podstawa biblijna: Ew. Jana 1:12, 3:16; 10:10; 14:6; List do Rzymian 3:23; 5:8; 6:23; 1 List do Tymoteusza 2:5; Objawienie 3:20

Prawda biblijna: Prosty i jasny sposób mówienia innym o ewangelii.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jak mówić innym, lub zalogować się.

Jak nie mówić innym

Podstawa biblijna: Ew. Mateusza 6:2; EW. Łukasza 7:13; Ew. Jana 15:11; List do Rzymian 1:16; Galacjan 5:22,23; Efezjan 4:15; 1 List do Tesaloniczan 3:12; 5:9-11,17; List Jakuba 4:6.

Prawda biblijna: Złe i dobre postawy i działania w dzieleniu się wiarą.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jak nie mówić innym, lub zalogować się.

Mówienie innym

Podstawa biblijna: Ks. Izajasza 63:7; Ks. Jeremiasza 20:9; Ew. Mateusza 28:18-20; EW.Łukasza12:11,12; Dz. Apostolskie 1:8; 4:20; Rzymian 10:14; 2 Koryntian 4:13; 1 Tymoteusza 2:1-4; 1 Piotra 3:15,16

Prawda biblijna: Jezus chce, abyśmy mówili o Nim innym ludziom.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Mówienie innym, lub zalogować się.

Uczciwość

Podstawa biblijna: 2 Księga Mojżeszowa 20:15; 3 Księga Mojżeszowa 19:13; Psalm 119:29; Przypowiesci Salomona 25:14; Ew. Mateusza 5:33-37; List do Efezjan 4:25,28; List do Kolosan 3:9,10

Prawda biblijna: Chrześcijanie powinni wystrzegać się pokusy do nieuczciwości.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Uczciwość, lub zalogować się.

Nadużywanie

Podstawa biblijna: List do Efezjan 5:8-18.

Prawda biblijna: Duch Święty, nie środki chemiczne, powinien nas kontrolować.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Nadużywanie, lub zalogować się.

Pokusy

Podstawa biblijna: Księga Jozuego 24:14-28; Ewangelia Jana 12:26; List do Rzymian 13:14; 1 List do Koryntian 10:13; List Jakuba 1:13-15

Prawda biblijna: Bóg daje nam wyjście z pokusy.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Pokusy, lub zalogować się.

Zapobieganie problemom

Podstawa biblijna: Księga Jozuego 1:8; Ew. Marka 7:20-23; 2 List do Koryntian 12:20; List do Efezjan 4:25-32; List do Filipian 4:8

Prawda biblijna: Właściwe myślenie pomoże chrześcijaninowi zapobiec wielu problemom.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Zapobieganie problemom, lub zalogować się.