Rozwiązywanie problemów

Podstawa biblijna: Psalm 50:15; Psalm 139:23,24; Psalm 119:9-11,18,24,27,28,104,105; Ew. Mateusza 18:19,20; Ew. Jana 15:7; 1 List Jana 1:9 List do Galacjan 6:2; List do Filipian 4:6,7,3

Prawda biblijna: W Biblii zawarty jest plan rozwiązywania problemów.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Rozwiązywanie problemów, lub zalogować się.

Postawy i problemy

Podstawa biblijna: List Jakuba 1:1-12

Prawda biblijna: Jednym z celów, dla których Bóg dopuszcza problemy, to pomoc chrześcijanom we wzrastaniu.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Postawy i problemy, lub zalogować się.

Problemy

Podstawa biblijna: Ewangelia Jana 9:1-3; List do Rzymian 5:3-5; List do Hebrajczykow 12:5-ll

Prawda biblijna: Bóg zna i rozumie nasze problemy.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Problemy, lub zalogować się.

Wpływ świata

Podstawa biblijna: 2 List do Tymoteusza 2:22; 1 List Piotra 2:1; 2 List Piotra 1:3; 1 List Jana 4:1.

Prawda biblijna: Chrześcijanie muszą rozpoznać i zwalczać negatywne wpływy ze świata

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Wpływ świata, lub zalogować się.

Przyjaciele

Podstawa biblijna: Przypowieści Salomona 18:24; List do Rzymian 13:12; 1Koryntian 13:7; 15:33; List do Galacjan 6:2; 1 Jana 2:10

Prawda biblijna: Wybór bliskich przyjaciół jest bardzo ważny dla chrześcijanina.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Przyjaciele, lub zalogować się.

Miłość

Podstawa biblijna: Ew. Łukasza 5:12,13; 6:27-35; 22:50,51; 23:33,34.

Prawda biblijna: Wzajemna miłość jest znakiem rozpoznawczym chrześcijan.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Miłość, lub zalogować się.

Jego naśladowcy

Podstawa biblijna: Ew. Mateusza 11:29; Ew. Marka 6:34; Ew. Łukasza 2:51, 23:34; Ew. Jana 13:34, 14:31, 15:10; List do Galacjan 5:22,23; 1 List do Tymoteusza 1:16.

Prawda biblijna: Niektóre z cech Chrystusa, które młody chrześcijanin może naśladować.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jego naśladowcy, lub zalogować się.

Kościół

Podstawa biblijna: List do Galacjan 6:2,5,10; List do Efezjan 5:1,2; 1 List do Tesaloniczan 5:11.

Prawda biblijna: Kościół jest Bożą rodziną. Członkowie rodziny mają przywileje i obowiązki.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Kościół, lub zalogować się.

Modlitwa

Podstawa biblijna: Psalm 5:3; 86: 6,7; Ew. Mateusza 7:7:7,8; 21:22; Ew. Łukasza 5: 16; 18:11-14; List do Rzymian 12:3; List do Hebrajczykow 4:16.

Prawda biblijna: Dlaczego, kiedy, gdzie i z jakim nastawieniem powinniśmy się modlić.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Modlitwa, lub zalogować się.