Czytanie Biblii

Podstawa biblijna: Psalm 33:20; Jeremiasza 23:29; EW. Jana 20:31; Rzymian 1:16; Kolosan 1:5; 2 Tymoteusza 3:16; Hebrajczykow 4:12.

Prawda biblijna: Czytanie Słowa Bożego jako istotna część życia i duchowego wzrostu chrześcijanina.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Czytanie Biblii, lub zalogować się.

Wzrost

Podstawa biblijna: Psalm 119:11; 1 Jana 1:7,9; Ew. Luk. 18:1; 2 Tym. 2:15, 3:16 Dzieje Apostolskie 2:42;

Prawda biblijna: Pięć składników wzrostu: studiowanie Biblii, zapamiętywanie wersetów biblijnych, modlitwa, wyznawanie grzechów i społeczność.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Wzrost, lub zalogować się.

Zobowiązanie

Podstawa biblijna: Ew. Mateusza 10:37,38; Ew. Marka 12:30; Ew. Łukasza 6:46-49; Ew. Jana 8:31; 14:15.

Prawda biblijna: Chrystus wymaga zmieniającego życie zobowiązania od tych, którzy w Niego wierzą.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Zobowiązanie, lub zalogować się.

Korzyści

Podstawa biblijna: Psalm 103:12; Ew. Luk. 24:49 Ew. Jana 6:47; Dz. Ap. 1:8; Rzym. 1:16; 10:19; 1 Kor. 10:13 Ef. 2:19; 6:11; 1 Tes. 5:9 2 Tym. 1:7; Heb. 8:12.

Prawda biblijna: Korzyści płynące z bycia chrześcijaninem: zbawienie, przebaczenie, dostęp do Bożej mocy, opieka i członkostwo w Bożej rodzinie.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Korzyści, lub zalogować się.

Wiara

Podstawa biblijna: Ew.Jana1:12; 3:16; 6240,47; 1125,27; Dzieje Apostolskie 16:30,34

Prawda biblijna: Prawdziwa wiara oznacza osobistą więź z Chrystusem.

Lekcja dostępna po wykupieniu subskrypcji.