Konflikt dwóch królestw

Podstawa biblijna: 1 Księga Królewska 12:1-13:6, 33-34; 14:21-31; 2 Księga Kronik 10-12

Prawda biblijna: Rechabeam i Jeroboam postępowali zarówno mądrze jak i niemądrze, rządząc podzielonym królestwem izraelskim.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Konflikt dwóch królestw, lub zalogować się.

Zmartwychwstanie

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 27:57-28:15; Ewangelia Łukasza 24:13-49

Prawda biblijna: Zmartwychwstanie Jezusa jest ważnyrn etapem w Bożym planie zbawienia.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Zmartwychwstanie, lub zalogować się.

Święto, które jest pamiątką

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 21:1-17; 26:1-5, 14-30; Ewangelia Łukasza 19:28-40; Ewangelja Jana 12:12-19

Prawda biblijna: Jezus obchodził uroczyście święto Paschy i ustanowił Wieczerzę Pańską jako pamiątkę Bożego dzieła, którego celem było odpuszczenie grzechów.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Święto, które jest pamiątką, lub zalogować się.

Starszy syn złości się

Podstawa biblijna: Ewangelia Łukasza 15:25-32

Prawda biblijna: Jezus opowiedział również o zachowaniu starszego brata, który był zły, ponieważ jego ojciec potraktowal jego brata w sposób bardzo wyjątkowy.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Starszy syn złości się, lub zalogować się.