Syn ucieka z domu

Podstawa biblijna: Ewangelia Łukasza 15:11-24

Prawda biblijna: Jezus opowiedział historię o zbuntowanym synu, który postapił głupio, uciekając z domu, lecz później zrozumiał, że powinien przyjąć miłość i przebaczenie swojego ojca.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Syn ucieka z domu, lub zalogować się.

Dar wdowy

Podstawa biblijna: Ewangelia Marka 12:41-44; Ewangelia Łukasza 21:1-4

Prawda biblijna: Kiedy wdowa ofiarowała w światyni swój hojny dar, Jezus zaczął uczyć swoich uczniów, że powinni okazywać Bogu szacunek, szczodrze obdarzając Go darami.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Dar wdowy, lub zalogować się.

Przypowieść o bogaczu

Podstawa biblijna: Ewangelia Łukasza 12:13-34

Prawda biblijna: Jezus opowiedział przypowieść o bogatym głupcu, aby przypomnieć swoim słuchaczom, iż powinni szanować Boga i postawić Go na pierwszyrn miejscu w swoim życiu.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Przypowieść o bogaczu, lub zalogować się.

Wykorzystaj to, co masz.

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 25:14-30

Prawda biblijna: Jezus opowiedział przypowieść o talentach, aby pomóc nam zrozumieć, że Bóg okazuje swoją miłość, przydzielając obowiązki poszczególnym członkom swojej rodziny, zgodnie z ich zdolnościami.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Wykorzystaj to, co masz., lub zalogować się.

Umorzenie długu

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 18:21-35

Prawda biblijna: Jezus opowiedział przypowieść o słudze, który nie chciał przebaczyć. Przypowieść ta mówi nam o tym, że Bóg w swojej wielkiej miłości przebaczył swoim dzieciom i w związku z tym Jego dzieci powinny przebaczać innym.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Umorzenie długu, lub zalogować się.