Pasterze odwiedzają Jezusa

Podstawa biblijna: Ewangelia Łukasza 2:8-20

Prawda biblijna: Pasterze okazali szacunek Bogu, wychwalając Go i opowiadając innym o narodzinach Jezusa, zaraz po tym, gdy anioł powiedział im, gdzie odnaleźć Jezusa.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Pasterze odwiedzają Jezusa, lub zalogować się.

Narodziny króla

Podstawa biblijna: Ewangelia Łukasza 2:1-38; Ewangelia MaIeusza 2:1-15

Prawda biblijna: Bóg dał nam wyjątkowy dar, posyłając na ziemię swojego jedynego Syna Jezusa, aby był naszym Zbawicielem.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Narodziny króla, lub zalogować się.

Ziszczone marzenia

Podstawa biblijna: 1 Księga Królewska 5-8; 2 Księga Kronik 2:1-7: 10

Prawda biblijna: Salomon postąpił mądrze, będąc posłusznym poleceniom Bożym w czasie budowy świątyni.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Ziszczone marzenia, lub zalogować się.

Spełnione życzenie

Podstawa biblijna: 1 Księga Królewska 3; 2 Księga Kronik 1

Prawda biblijna: Salomon bezinteresownie poprosił Boga o mądrość i potem podejmowal mądre decyzje.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Spełnione życzenie, lub zalogować się.

Dobra rada i poważne plany

Podstawa biblijna: 2 Księga Samuela 24; 1 Księga Królewska 2:1-4,10-12; 1 Księga Kronik 21:1; 22; 28; 29:1-22

Prawda biblijna: Ostatnie decyzje Dawida jako króla wpłynęły na kierunek, w którym będzie zmierzał naród izraelski i jego następny król Salomon.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Dobra rada i poważne plany, lub zalogować się.

Wdzięczne serce

Podstawa biblijna: 2 Księga Samuela 23:8-17; Psalm 23

Prawda biblijna: Oddawanie czci Bogu zaczyna się od wychwalania Go za Jego miłość i wielkość.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Wdzięczne serce, lub zalogować się.

Złamane serce ojca

Podstawa biblijna: 2 Księga Samuela 14:25; 15-19

Prawda biblijna: Nieposłuszeństwo i złe decyzje Absaloma w końcu doprowadziły do jego śmierci.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Złamane serce ojca, lub zalogować się.

Śmierć i hańba

Podstawa biblijna: 2 Księga Samuela 11:1-12:25

Prawda biblijna: Kiedy Dawid podjął złą decyzję i zgrzeszył, biorąc sobie Batszebę za żonę, zarówno on jak i jego rodzina ponieśli straszliwe tego konsekwencje.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Śmierć i hańba, lub zalogować się.