Trudna lekcja

Podstawa biblijna: 2 Księga Samuela 6; 7; 1 Księga Kronik 13; 15-17

Prawda biblijna: Dopóki Dawid nie zwrócił się do Boga po odpowiednie wskazówki, jego wysiłki zmierzające do sprowadzenia Skrzyni Przymierza do Jeromlimy okazały się katastrofalne w skutkach.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Trudna lekcja, lub zalogować się.

Król i zdobywca

Podstawa biblijna: 2 Księga Samuela 2-5

Prawda biblijna: Zawsze kiedy Dawid w czasie pierwszych lat swojego panowania zdecydował się zaufać Bogu i polegać na Nirn przy podejmowaniu decyzji, jego królestwo umacniało się.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Król i zdobywca, lub zalogować się.

Tragiczny koniec

Podstawa biblijna: 1 Księga Samuela 26-31

Prawda biblijna: Pycha Saula i jego zawziętość w robieniu wszystkiego po swojemu są przykładami cech, które niszczą przyjaźń.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Tragiczny koniec, lub zalogować się.

Uciekinier

Podstawa biblijna: 1 Księga Samuela 21-24

Prawda biblijna: Współczucie dla Saula pozwoliło Dawidowi postępować wobec niego po przyjacielsku i z należytym szacunkiem.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Uciekinier, lub zalogować się.

Wygnańcy powracają

Podstawa biblijna: Księga Ezdrasza 1-3

Prawda biblijna: Kiedy Żydzi powrócili do Jerozolimy, odbudowali ołtarz, postawili fundamenty Świątyni i czcili Boga.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Wygnańcy powracają, lub zalogować się.