Jezus wypędza przekupniów ze świątyni

Podstawa biblijna: Ewangelia Jana 2:13-22

Prawda biblijna: Jezus naucza, że ludzie powinni okazywać Bogu należną Mu cześć, kiedy gromadzą się, aby Go uwielbiać.

Lekcja dostępna po wykupieniu subskrypcji.

Jezus dorasta

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 2:15-23; Ewangelia Łukasza 2:41-52

Prawda biblijna: Bóg daje mam ludzi, ktorzy się o nas troszczą, tak jak Jezusowi dał ludzi, którzy się o Niego troszczyli.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jezus dorasta, lub zalogować się.

Mędrcy składają pokłon Jezusowi

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 2:1-18

Prawda biblijna: Możemy uwielbiać Jezusa, tak jak uwielbiali Go mędrcy.

Lekcja dostępna po wykupieniu subskrypcji.