Narodziny Jezusa

Podstawa biblijna: Ewangelia Łukasza 2:1-20

Prawda biblijna: Bóg kocha nas tak bardzo, że posłał swojego jedynego Syna, Jezusa, aby stał się naszym Zbawicielem

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Narodziny Jezusa, lub zalogować się.

Dawid przywozi Arkę

Podstawa biblijna: 2 Księga Samuela 6:1-15, 17-19

Prawda biblijna: Gdy Dawid sprowadził Arkę do Jerozolimy, okazywał Bogu miłość radosną muzyką.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Dawid przywozi Arkę, lub zalogować się.

Dawid i Jonatan

Podstawa biblijna: 1 Księga Samuela 18-20

Prawda biblijna: Dawid i Jonatan okazywali sobie szacunek zamiast zazdrościć jeden drugiemu umiejątności, czy pozycji.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Dawid i Jonatan, lub zalogować się.