Dawid wybrany na króla

Podstawa biblijna: 1 Księga Samuela 16:1-3

Prawda biblijna: Bóg wybrał Dawida na króla ponieważ wiedział, że Dawid go kocha i okazuje Mu szacunek przez to, że pragnie Mu być posłuszny.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Dawid wybrany na króla, lub zalogować się.