Jezus mieszka w niebie

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 28:16-20; Ewangelia Marka 13:26-32; Ewangelia Łukasza 24: 13-53; Ewangelia Jana 14:1-29; Dzieje Apostolskie 1:3-11

Prawda biblijna: Jezus mieszka w niebie i obiecuje, że pewnego dnia powróci po nas.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jezus mieszka w niebie, lub zalogować się.

Tomasz widzi Jezusa

Podstawa biblijna: Ewangelia Łukasza 24:36-43; Ewangelia Jana 20: 19, 20, 24-29

Prawda biblijna: Jezus udowadnia Tomaszowi, że naprawdę zmartwychwstał.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Tomasz widzi Jezusa, lub zalogować się.

Jezus ucisza burzę

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 8:23-27; Ewangelia Marka 4:1,35-41

Prawda biblijna: Jezus objawia swoją moc, uciszając straszliwą burzę.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jezus ucisza burzę, lub zalogować się.

Kochający ojciec

Podstawa biblijna: Ewangelia Łukasza 15:11-24

Prawda biblijna: Jezus opowiada historię o ojcu, który poprzez swoją cierpliwość okazał wielką miłość.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Kochający ojciec, lub zalogować się.