Jezus żyje

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 26:3-5; 28: 1-9; Ewangelia Łukasza 23:33-24:7; Ewangelia Jana 11:45-48

Prawda biblijna: Jezus powstal z martwych i żyje dzisiaj.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jezus żyje, lub zalogować się.