Jezus i dzieci

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 19:13-15; Ewangelia MaIka 9:33-37; 10:13-16

Prawda biblijna: Jezus kocha dzieci.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jezus i dzieci, lub zalogować się.

Jan głosi dobrą nowinę

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 3:1-6, Ewangelia Łukasza 3:1-18, Ewangelia Jana 1:29-34

Prawda biblijna: Jan Chrzciciel nawołuje ludzi, aby przestali okazywać nieposłuszeństwo wobec Boga i głosi, że Jezus jest Synem Bożym.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jan głosi dobrą nowinę, lub zalogować się.