Izaak kopie studnie

Podstawa biblijna: Księga Rodzaju (I Mojżeszowa) 26:19-33

Prawda biblijna: Bóg pomógł Izaakowi okazać dobroć jego sąsiadom i nie kłócić się z nimi.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Izaak kopie studnie, lub zalogować się.

Obiecane dziecko

Podstawa biblijna: Księga Rodzaju (I Mojżeszowa) 17:15-19, 18:9-14, 21:1-7

Prawda biblijna: Bóg jest wierny, robi to, co obiecał zrobić.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Obiecane dziecko, lub zalogować się.

Mili goście

Podstawa biblijna: Księga Rodzaju (I Mojżeszowa) 18:1-8

Prawda biblijna: Abraham postępował odpowiedzialnie, dzieląc się z innymi tym, co miał.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Mili goście, lub zalogować się.

Pierwszeństwo wyboru

Podstawa biblijna: Księga Rodzaju (I Mojżeszowa) 13:5-18

Prawda biblijna: Abraham zachował się odpowiedzialnie i uprzejmie, dając Lotowi pierwszeństwo wyboru ziemi.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Pierwszeństwo wyboru, lub zalogować się.

Długa podróż

Podstawa biblijna: Księga Rodzaju (I Mojżeszowa) 12:1-8

Prawda biblijna: Abraham był posłuszny Bogu, wyruszając do ziemi Kanaan.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Długa podróż, lub zalogować się.

Dziękowanie Bogu

Podstawa biblijna: Księga Rodzaju (I Mojżeszowa) 8:13-21, 9:8-17

Prawda biblijna: Noe wykorzystał wiele swoich umiejętności przy rozładowywaniu arki. Noe podziękował Bogu.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Dziękowanie Bogu, lub zalogować się.