Tomasz

Podstawa biblijna: Ewangelia Jana 11:1-16: 14:1-7; 20:24-29

Prawda biblijna: Chrześcijanie powinni szczerze mówić Bogu o nurtujących ich wątpliwościach i pytaniach.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Tomasz, lub zalogować się.

Prorokini Anna

Podstawa biblijna: Ewangelia Łukasza 2:36-38

Prawda biblijna: Czasami wierzący musi czekać cierpliwie na Bożą odpowiedź na modlitwę.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Prorokini Anna, lub zalogować się.

Jozjasz

Podstawa biblijna: 2 Księga Kronik 34:1-33

Prawda biblijna: Wierzący powinni kochać Boga i Jego Słowo i usunąć ze swojego życia wszystko to, co mogłoby osłabić ich oddanie Panu.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jozjasz, lub zalogować się.

Naaman

Podstawa biblijna: 2 Księga Królewska 5

Prawda biblijna: Chrześcijanie powinni być posłuszni Bogu nawet w drobnych sprawach życiowych.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Naaman, lub zalogować się.

Wdowa z Sarepty

Podstawa biblijna: 1 Księga Królewska 17:1-16; Ewangelia Marka 12:41-44:22 List do Koryntian 9:6-12

Prawda biblijna: Bóg wzywa swój lud, aby był hojny, nawet jeśli znajduje się w potrzebie.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Wdowa z Sarepty, lub zalogować się.

Anna

Podstawa biblijna: 1 Księga Samuela 1:1-28; 1 Księga Królewska 18:16-39

Prawda biblijna: Szczera rozmowa z Bogiem, z serca do serca, zmienia nasze życie.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Anna, lub zalogować się.

Gedeon

Podstawa biblijna: Księga Sędziów 6 - 8

Prawda biblijna: Bóg wzmacnia nas, kiedy szczerze mówimy mu o naszych obawach.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Gedeon, lub zalogować się.

Debora

Podstawa biblijna: Księga Sędziów 4 i 5

Prawda biblijna: Bóg ceni ludzi, o których nasze społeczeństwo czasami zapomina.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Debora, lub zalogować się.

Ehuda

Podstawa biblijna: Księga Sędziów 3:12-30

Prawda biblijna: Bóg może użyć niedoskonałych ludzi do wypełnienia swojej doskonałej woli

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Ehuda, lub zalogować się.