Boża obietnica

Podstawa biblijna: Księga Rodzaju (I Mojżeszowa) 2:16,17, 3:6-15,24

Prawda biblijna: Kiedy ludzie zgrzeszyli, Bóg okazał im miłość obiecując Zbawiciela.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Boża obietnica, lub zalogować się.

Bóg stworzył ludzi

Podstawa biblijna: Księga Rodzaju (I Mojżeszowa) 1:26-31; 2:7-15,18-23; 3:20

Prawda biblijna: Możemy być wdzięczni za to, że Bóg daje nam rzeczy, o które możemy się troszczyć i pracę do wykonania.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Bóg stworzył ludzi, lub zalogować się.

Bóg stworzył świat

Podstawa biblijna: Księga Rodzaju (I Mojżeszowa )1:1-1‘9

Prawda biblijna: Bóg okazuje miłość ludziom stwarzając dla nich to, co jest im potrzebne i co daje im radość.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Bóg stworzył świat, lub zalogować się.

Święto Paschy

Podstawa biblijna: Księga Wyjścia (II Mojżeszowa) 11-15:18

Prawda biblijna: Mojżesz i Izraelici posłuchali Bożego polecenia i urządzili Święto Paschy, a Bóg strzegł ich podczas ucieczki z Egiptu.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Święto Paschy, lub zalogować się.

Mojżesz poznaje Boga

Podstawa biblijna: Księga Wyjścia (II Mojżeszowa)2:11-15;3:1-12:50, 13:17-15:21

Prawda biblijna: Mojżesz uwierzył, że Bóg wyprowadzi jego i Izraelitów z Egiptu.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Mojżesz poznaje Boga, lub zalogować się.

Narodziny Mojżesza

Podstawa biblijna: Księga Wyjścia (II Mojżeszowa) 1-2:15

Prawda biblijna: Kiedy narodził się Mojżesz, jego matka i siostra stawiły czoła wielkiemu niebezpieczeństwu i postanowiły ratować dziecko.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Narodziny Mojżesza, lub zalogować się.