Józef w więzieniu

Podstawa biblijna: Księga Rodzaju (I Mojżeszowa) 39, 40:1-15, 20-23

Prawda biblijna: Józef okazuje miłość przez wrażliwość na uczucia drugiego człowieka.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Józef w więzieniu, lub zalogować się.

Jakub wraca do domu

Podstawa biblijna: KsięgaRodzaju (IMojżeszowa) 29:1-13; 30:25-34; 31:36-33:11

Prawda biblijna: Jakub modli się i przygotowuje do spotkania z bratem, mając nadzieję, że dzielący ich dotąd gniew minie.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jakub wraca do domu, lub zalogować się.

Jezus żyje!

Podstawa biblijna: Ewangelia Marka 15:1-16 Ewangelia Jana 19:1-20; 20

Prawda biblijna: Bóg okazał swą milość do wszystkich ludzi kiedy posłał swego jednorodzonego Syna, Jezusa, by wziął na siebie karę za grzechy, umierając na krzyżu. Trzeciego dnia Bóg wzbudzil Jezusa z martwych.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jezus żyje!, lub zalogować się.

Obiad z faryzeuszem

Podstawa biblijna: Ewangelia Łukasza 7:36-50

Prawda biblijna: Jezus opowiedział faryzeuszowi historię, aby nauczyć go okazywania Bogu czci i miłości.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Obiad z faryzeuszem, lub zalogować się.