Sługa setnika

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 8:5-13; Ewangelia Łukasza 7:1-10

Prawda biblijna: Jezus, uzdrawiając sługę setnika, rzymskiego żołnierza, okazał miłość.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Sługa setnika, lub zalogować się.

Jezus uzdrawia sparaliżowanego

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 9:1-8; Ewangelia Marka 2:1-12; Ewangelia Łukasza 5:17-26

Prawda biblijna: Jezus okazał swoją miłość i troskę o człowieka, którego widział po raz pierwszy na oczy, przebaczając jego grzechy i uzdrawiając go.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jezus uzdrawia sparaliżowanego, lub zalogować się.

Jezus naucza w Nazarecie

Podstawa biblijna: Ewangelia Łukasza 4:14-30; Ewangelia Jana 4:43-54

Prawda biblijna: Jezus postępował odpowiedzialnie i był posłuszny Bogu niezależnie od tego, czy to się podobało ludziom, czy nie.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jezus naucza w Nazarecie, lub zalogować się.

Rybacy łowiący ludzi

Podstawa biblijna: Ewangelia Maleusza 4:18-25; 9:9-13

Prawda biblijna: Szymon Piotr, Andrzej, Jakub, Jan i Mateusz nauczyli się, że iść za Jezusem znaczy czynić to, co chce Jezus.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Rybacy łowiący ludzi, lub zalogować się.

Szatan kusi Jezusa

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 3:13 - 4:11

Prawda biblijna: Jezus, prowadzony przez Ducha Świętego, oparł się kuszeniu szatana dzięki posłuszeństwu biblijnym przykazaniom.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Szatan kusi Jezusa, lub zalogować się.

Jan przygotowuje drogę

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 3; Ewangelia Łukasza 3:1-22; Ewangelia Jana 1:6-34

Prawda biblijna: Jan Chrzciciel powiedzial ludziom, że Jezus zostal posłany przez Boga, aby wziął na siebie karę za nasze grzechy.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jan przygotowuje drogę, lub zalogować się.

Dzieciństwo Jezusa

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 2:15-23; Ewangelia Łukasza 2:41-52

Prawda biblijna: Bóg dał nam ludzi, którzy troszczą się o nas, tak samo jak dał Jezusowi ludzi, którzy się o Niego troszczyli.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Dzieciństwo Jezusa, lub zalogować się.

Pasterze odwiedzają Jezusa

Podstawa biblijna: Ewangelia Łukasza 2:8-20

Prawda biblijna: Pasterze okazali szacunek Bogu, wychwalając Go i opowiadając innym o narodzinach Jezusa zaraz po tym, gdy anioł powiedział im gdzie odnaleźć Jezusa.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Pasterze odwiedzają Jezusa, lub zalogować się.

Narodziny Króla

Podstawa biblijna: Mateusza 2:1-15; Łukasza 2:1-20

Prawda biblijna: Bóg okazał swoją miłość wszystkim ludziom, kiedy posłał swojego jedynego Syna, aby urodził się w Betlejem.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Narodziny Króla, lub zalogować się.