Ogłoszenie obietnicy

Podstawa biblijna: Księga Izajasza 7:14; 40:3; Księga Malachiasza 3:1; Ewangelia Mateusza 1:18-25; Ewangelia Łukasza 1:5-38, 57-66

Prawda biblijna: Bóg wybrał Marię, Józefa, Elżbietę i Zachariasza, aby przy ich pomocy wypełnić plan zesłania Zbawiciela.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Ogłoszenie obietnicy, lub zalogować się.

Sen Jakuba

Podstawa biblijna: Księga Rodzaju (I Mojżeszowa) 27:41-28:22

Prawda biblijna: Jakub musiał uciekać z domu z powodu swoich kłamstw, ale Bóg nadal jest z nim i obiecuje mu pomoc.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Sen Jakuba, lub zalogować się.

Pan odwiedza Abrahama

Podstawa biblijna: Księga Rodzaju (I Mojżeszowa) 17:1-9,15-22; 18:1-15

Prawda biblijna: Abraham podjął słuszną decyzję, kiedy zaufał Bogu. Sara podjęła złą decyzję, kiedy skłamała, że się nie śmiała.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Pan odwiedza Abrahama, lub zalogować się.

Abram ratuje Lota

Podstawa biblijna: Księga Rodzaju (I Mojżeszowa) 14:1-16; 15:1-6; 16:1-16

Prawda biblijna: Abram podjął słuszną decyzję ratując Lota. Abram i Saraj podjęli złą decyzję oddając Abramowi Hagar, żeby żył z nią jak z żoną.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Abram ratuje Lota, lub zalogować się.

Abram opuszcza dom

Podstawa biblijna: Księga Rodzaju (I Mojżeszowa) 11:27-12:20

Prawda biblijna: Abram podjął dobrą decyzję, opuszczając swój dom i złą decyzję, okłamując faraona w Egipcie.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Abram opuszcza dom, lub zalogować się.