Noe buduje arkę

Podstawa biblijna: Księga Rodzaju (I Mojżeszowa) 6, II List Piotra 2:5

Prawda biblijna: Ludzie byli nieposłuszni Bogu, ale Noe posłuchał Boga.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Noe buduje arkę, lub zalogować się.

Plan i obietnica

Podstawa biblijna: Księga Rodzaju (I Mozeszowa) 2:16,17; 3; Księga Izajasza 9:5,6; 53:3-6; Księga Jeremiasza 23:5 ,6; Księga Micheasza 5:2-4; List do Rzymian 5:12,17-19

Prawda biblijna: Prorocy Starego Testamentu objawili Boży plan zesłania Zbawiciela, który rozwiąże problem grzechu czlowieka.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Plan i obietnica, lub zalogować się.

Bóg stwarza świat

Podstawa biblijna: Księga Rodzaju (I Mojżeszowa) 1:1-2:7

Prawda biblijna: Stworzenie świata uczy o pomysłowości i stwórczych możliwościach Boga.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Bóg stwarza świat, lub zalogować się.

Słowa dla mądrych

Podstawa biblijna: Dzieje Apostolslcie 21:1-22:29

Prawda biblijna: Paweł postąpił odpowiedzialnie w trudnej sytuacji, rozmawiając mądrze z zebranymi wokół niego ludźmi

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Słowa dla mądrych, lub zalogować się.