Nieście Słowo Boże

Podstawa biblijna: Dzieje Apostolskie 8:1-25

Prawda biblijna: Z powodu prześladowania kościół został rozproszony i uczniowie Jezusa głosili ewangelię wszędzie tam, dokąd się udali.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Nieście Słowo Boże, lub zalogować się.

Ufni i odważni

Podstawa biblijna: Dzieje Apostolskie 5:12-42; 6:8-7:60

Prawda biblijna: Duch Święty dał Szczepanowi i innym wierzącym moc, dzięki której mogli postępować odważnie nawet w obliczu prześladowań i zagrożenia śmiercią.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Ufni i odważni, lub zalogować się.

Wspólny cel

Podstawa biblijna: Dzieje Apostolskie 2:42-47; 4:32-37

Prawda biblijna: Duch Święty zachęcał wierzących we wczesnym kościele, aby mieli społeczność ze sobą i pomagali sobie nawzajem.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Wspólny cel, lub zalogować się.

Moc w działaniu

Podstawa biblijna: Dzieje Apostolskie 3:1-4:1

Prawda biblijna: Duch Święty dał Piotrowi i Janowi moc, aby mogli dokonać cudu i świadczyć o Jezusie.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Moc w działaniu, lub zalogować się.