Dobra Nowina!

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 28:1-15; Ewangelia Łukasza 24:1-43; Ewangelia Jana 20:1-29

Prawda biblijna: Ponieważ Jezus powstał z martwych, dokładnie tak, jak obiecał, możemy mieć pokój i oparcie w Nim w naszym codziennym życiu.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Dobra Nowina!, lub zalogować się.

Największa miłość

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 27:15-66; Ewangelia Łukasza 23:18-56; Ewangelia Jana 18:39-19:42

Prawda biblijna: Jezus zostal ukrzyżowany, abyśmy mogli otrzymać odpuszczenie grzechów

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Największa miłość, lub zalogować się.

Zdradzony i osądzony

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 26:30-27:14; Ewangelia Łukasza 22:39-23:16; Ewangelia Jana 18:1-19:16

Prawda biblijna: Jezus pozwolił na to, żeby został aresztowany, postawiony przed sądem i skazany na śmierć, ponieważ kochał nas i był gotów ponieść karę za nasz grzech.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Zdradzony i osądzony, lub zalogować się.

Zaparcie się Piotra

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 26:36-55, 69-75; Ewangelia Łukasza 22:31-34, 39-62; Ewangelia Jana 18:1-18

Prawda biblijna: Piotr zaparł się Jezusa i powątpiewał w to, że Jezus go kocha i akceptuje.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Zaparcie się Piotra, lub zalogować się.

Chodzenie po wodzie

Podstawa biblijna: Ewangefia Mateusza 14:22-33; Ewangelia Marka 6:45-52; Ewangefia Jana 6:16-20

Prawda biblijna: Jezus kochał i akceptował Piotra nawet wówczas, gdy Piotr nie potrafił zaufać miłości i mocy Jezusa.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Chodzenie po wodzie, lub zalogować się.

Jezus powołuje Piotra

Podstawa biblijna: Ewangelia Marka 1:16-20; Ewangelia Łukasza 5:1-11; Ewangelia Jana 1:35-42

Prawda biblijna: Jezus kochał i akceptował Piotra. Dowiódł tego, okazując mu swoje zainteresowanie i powołując go na swojego ucznia.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jezus powołuje Piotra, lub zalogować się.

Maria i Marta

Podstawa biblijna: Ewangelia Łukasza 10:38-42

Prawda biblijna: Jezus pomógł zażegnać spór pomiędzy Martą i jej siostrą Marią.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Maria i Marta, lub zalogować się.