Wypełnienie obietnicy

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 2:1-23; Ewangelia Łukasza 2:1-38

Prawda biblijna: Narodziny Jezusa stanowiły wypełnienie obietnicy złożonej przez Boga. Bóg obiecał bowiem, że pośle Zbawiciela.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Wypełnienie obietnicy, lub zalogować się.

Powrót Nehemiasza

Podstawa biblijna: Księga Nehemiasza 1:2

Prawda biblijna: Nehemiasz powrócił do Jerozolimy i ułożył plan pomocy mieszkańcom Judy we wspólnej odbudowie murów Jerozolimy.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Powrót Nehemiasza, lub zalogować się.

Powrót z niewoli

Podstawa biblijna: Księga Ezdrasza 1-6; Fragmenty z Księgi Aggeusza i Księgi Zachariasza

Prawda biblijna: Zerubbabel, Aggeusz i Zachariasz żyli w bojaźni Pańskiej (okazywali Panu szacunek), przestrzegając przykazań Bożych i oddając Bogu cześć.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Powrót z niewoli, lub zalogować się.