Powtórka

Podstawa biblijna: Powtórka z poprzednich lekcji (Dałeś mi Słowo, lekcje 14-25)

Prawda biblijna: Powtórka poprzednich lekcji.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Powtórka, lub zalogować się.

Nasza zbroja

Podstawa biblijna: List do Efezjan 6:10-20

Prawda biblijna: Czerpanie mocy Bożej do bitew w naszym życiu.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Nasza zbroja, lub zalogować się.

Rodzice

Podstawa biblijna: List do Efezjan 6:1-4

Prawda biblijna: Relacja dziecko - rodzice w Chrystusie.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Rodzice, lub zalogować się.

Możliwości

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 8:28-34; Ewangelia Marka 4:21-25; 10:46-52

Prawda biblijna: Powinniśmy wykorzystywać możlliwości, które dał nam Bóg, abyśmy wzrastali i dzielili Się naszą wiarą.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Możliwości, lub zalogować się.

Nowe ja

Podstawa biblijna: Psalm 73:1-6, 16-19, 23, 24, 28; List do Efezjan 4,17-24

Prawda biblijna: Różnica pomiędzy ciemnością tego świata a światłością Chrystusa.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Nowe ja, lub zalogować się.

Dojrzałość

Podstawa biblijna: List do Efezjan 4:11-16.

Prawda biblijna: Proces dojrzewania chrześcijanina składa się z poznania i mówienia prawdy, wzrastania w miłości, uznania Chrystusa za Głowę i stania się częścią Ciała ludzi wierzących.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Dojrzałość, lub zalogować się.

Jedność

Podstawa biblijna: List do Efezjan 4:1-6

Prawda biblijna: Bóg pragnie jedności dla chrześcijan.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jedność, lub zalogować się.

Wewnętrzna siła

Podstawa biblijna: Księga Izajasza 40:29-31; List do Efezjan 3:14-21.

Prawda biblijna: Musimy polegać na Bogu, by dawał nam wewnętrzną siłę i od wewnątrz nas przemienia.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Wewnętrzna siła, lub zalogować się.

Nie chwaląc się

Podstawa biblijna: Ew. Marka 12:38-40; List do Rzymian 12:3,16; List do Efezjan 2:6-10.

Prawda biblijna: Zbawienie z Bożej łaski nie pozostawia miejsca na przechwałki.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Nie chwaląc się, lub zalogować się.