Jan naucza o Jezusie

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 3; Ewangelia Łukasza 3:1-22; Ewangelia Jana 1:15-36

Prawda biblijna: Jan odpowiedział na miłość Bożą mówiąc innym o tym, że Jezus jest obiecanym Zbawicielem, który przyszedł, by zabrać grzechy całego świata.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jan naucza o Jezusie, lub zalogować się.

Pasterze widzą Jezusa

Podstawa biblijna: Ewangelia Łukasza 2:1-20

Prawda biblijna: Pasterze odpowiedzieli na miłość Bożą najpierw poprzez sprawdzenie uzyskanej od anioła wiadomości o narodzinach Zbawiciela, a następnie przez opowiadanie innym o Nim i dziękowanie Bogu za to, co usłyszeli i zobaczyli.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Pasterze widzą Jezusa, lub zalogować się.

Rut

Podstawa biblijna: Księga Rut 1-4

Prawda biblijna: Rut, Boaz i Noemi okazują sobie nawzajem dobroć.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Rut, lub zalogować się.

Siłacz Samson

Podstawa biblijna: Księga Sędziów 13:1-16:21

Prawda biblijna: Gdy Samson okazuje posłuszeństwo Bogu, Bóg pomaga mu posłużyć się jego wielką siłą, żeby obronić się przed Filistynami; gdy Samson pozwala innym wpłynąć na siebie tak, że przestaje okazywać posłuszeństwo Bogu, traci swoją moc i staje się więźniem swoich wrogów.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Siłacz Samson, lub zalogować się.

Bóg pomaga Gedeonowi

Podstawa biblijna: Księga Sędziów 6:32-7:25

Prawda biblijna: Gedeon, postępując według Bożych poleceń, prowadzi małą grupkę ludzi przeciwko potężnej armii.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Bóg pomaga Gedeonowi, lub zalogować się.

Debora zachęca Baraka

Podstawa biblijna: Księga Sędziów 4:1-15; 5:1-23

Prawda biblijna: Debora wspiera i zachęca Baraka do posłuszeństwa Bogu, przekazując mu Bożą obietnicę pomocy Izraelitom i obiecując mu pomoc w poprowadzeniu Izraelitów przeciwko wojskom króla Jabina.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Debora zachęca Baraka, lub zalogować się.

Problem z ołtarzem

Podstawa biblijna: Księga Jozuego 22: 1-34

Prawda biblijna: Izraelici w pokojowy sposób rozwiązują sprawę nieporozumienia dotyczącego ołtarza.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Problem z ołtarzem, lub zalogować się.