Modlitwa Anny

Podstawa biblijna: l Sam.l; 2:1-11,18-21

Prawda biblijna: Anna modliła się, przynosząc do Boga trudną sytuację rodzinną, a On jej odpowiedział.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Modlitwa Anny, lub zalogować się.

Rut i Noemi

Podstawa biblijna: Księga Rut

Prawda biblijna: W okresie trudnym dla rodziny, Rut i Noemi opiekowały się sobą nawzajem.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Rut i Noemi, lub zalogować się.

Dobra Nowina!

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 28:1-15; Ewangelia Łukasza 24:1-43; Ewangelia Jana 20:1-29

Prawda biblijna: Ponieważ Jezus powstał z martwych, dokładnie tak jak obiecał, możemy mieć pokój i oparcie w Nim w naszym codziennym życiu.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Dobra Nowina!, lub zalogować się.

Największa miłość

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 27:15-66; Ewangelia Łukasza 23:18-56 Ewangeiia Jana 18:39-19:42

Prawda biblijna: Jezus został ukrzyżowany, abyśmy mogli otrzymać odpuszczenie grzechów.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Największa miłość, lub zalogować się.

Zdradzony i osądzony

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 26:30-27:14; Ewangelia Łukasza 22:39-23:16; Ewangelia Jana 18:1-19:16

Prawda biblijna: Jezus pozwolił na to, żeby został aresztowany, postawiony przed sądem i skazany na śmierć, ponieważ kochał nas i był gotów ponieść karę za nasz grzech.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Zdradzony i osądzony, lub zalogować się.