Przypowieść o siewcy

Podstawa biblijna: Ewangelia Łukasza 8:4-15

Prawda biblijna: Jezus opowiedział pewną historię, aby podkreślić, że wiara i posłuszeństwo Słowu Bożemu są niezbędnymi składnikami duchowego wzrostu dziecka Bożego.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Przypowieść o siewcy, lub zalogować się.

Przypowieść o wielkiej wieczerzy

Podstawa biblijna: Ewangelia Łukasza 14:1,16-24

Prawda biblijna: Jezus opowiedział pewną historię, która była ostrzeżeniem dla tych ludzi, którzy szukają wymówek, aby nie przyjąć Bożego zaproszenia. Historia ta posłużyła Jezusowi również do przedstawienia miłości Bożej do każdego człowieka.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Przypowieść o wielkiej wieczerzy, lub zalogować się.

Módlcie się tak

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 6:5-15

Prawda biblijna: Jezus uczył swoich uczniów, jak należy się modlić i podał im wzorcową modlitwę, którą wielu ludzi nazywa Modlitwą Pańską.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Módlcie się tak, lub zalogować się.

Nocne odwiedziny

Podstawa biblijna: Ewangelia Jana 3:1-21

Prawda biblijna: Jezus uczył Nikodema, co to znaczy narodzić się na nowo i mieć życie wieczne.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Nocne odwiedziny, lub zalogować się.