Wypełnienie obietnicy

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 2;1-23; Ewangelia Łukasza 2:1-38

Prawda biblijna: Narodziny Jezusa stanowiły wypełnienie obietnicy złożonej przez Boga. Bóg obiecał bowiem, że pośle Zbawiciela.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Wypełnienie obietnicy, lub zalogować się.

Wspaniałe zwycięstwo

Podstawa biblijna: Księga Sedziów 4:5

Prawda biblijna: Debora poddała się prowadzeniu Bożemu i była posłuszna poleceniom, co doprowadziło do zadania klęski armii Sysery.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Wspaniałe zwycięstwo, lub zalogować się.

Bóg wybiera Jozuego

Podstawa biblijna: Księga Liczb 27: 15-23; Księga Powtorzonego Prawa 31:1-8,19-22; 32:44-47; 34: 1-12

Prawda biblijna: Bóg wybral Jozuego, aby był nowym przywódcą Izraela.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Bóg wybiera Jozuego, lub zalogować się.

Wąż miedziany

Podstawa biblijna: Księga Liczb 20:1-21; 21:4-9

Prawda biblijna: Kiedy Izraelici zostali ukarani przez Boga za swoje narzekanie, zaczęli ufać Bogu, że uzdrowi ich.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Wąż miedziany, lub zalogować się.

Jozue przynosi dobre wieści

Podstawa biblijna: Księga Liczb 13-14:35

Prawda biblijna: Jozue i Kaleb okazali się dobrymi przywódcami, gdy zaufali Bogu i słusznie sprzeciwili się tym, którzy zniechęcali Izraelitów do wejścia do Ziemi Obiecanej.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jozue przynosi dobre wieści, lub zalogować się.