Budowa Przybytku

Podstawa biblijna: Księga Wyjścia 25 :1-9; 35:4-36:7; 39:32-40:34.

Prawda biblijna: Mojżesz przewodził Izraelitom w budowie Przybytku - szczególnego rniejsca przeznaczonego do oddawania czci Bogu.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Budowa Przybytku, lub zalogować się.

Woda ze skały

Podstawa biblijna: Księga Wyjścia 16-17:7

Prawda biblijna: Izraelici potrzebowali na pustyni jedzenia i wody, i dlatego narzekali na Mojżesza zamiast poprosiś Boga o pomoc.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Woda ze skały, lub zalogować się.

W Słowie Bożym

Podstawa biblijna: Księga Powtórzonego Prawa 30:11-31:13; 2 Księga Królewska 22:1-23:3; 2 Księga Kronik 34: 1-15

Prawda biblijna: Czytanie Słowa Bożego przynosi uczniom Jezusa wiele korzyści.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję W Słowie Bożym, lub zalogować się.