Mądrość

Podstawa biblijna: Przypowiesci Salomona 3:5,6; Ew. Mateusza 6:22,23; Ew. Jana 8:32; List do Efezjan 1:15-23; 5:15; List Jakuba 1:5.

Prawda biblijna: Poprzez Chrystusa rmożemy żyć mądrze.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Mądrość, lub zalogować się.

Powtórka

Podstawa biblijna: Powtórka z poprzednich 12 lekcji (Dałeś mi Słowo, lekcje 1-12)

Prawda biblijna: Uczniowie przypomną sobie i powtórzą ważne słowa z Biblii.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Powtórka, lub zalogować się.

Uświęcenie

Podstawa biblijna: Ew. Mateusza 5:43-48; Ew. Jana 17:13-19; 1 List do Tesaloniczan 4:1-3,7; List do Hebrajczykow 10:10,14; 1 List Jana 3:2,3.

Prawda biblijna: Śmierć Chrystusa oddziela chrześcijanina dla Boga, tak aby mógł żyć i działać przez nas.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Uświęcenie, lub zalogować się.

Prawda

Podstawa biblijna: Psalm 25:4,5; Ew. Mateusza 7:24~27; Ew. Jana 1:17; 8:31,32; 14:6; 16:12,13; List do Efezjan 1:13.

Prawda biblijna: Jezus i Jego Słowo są ostateczną prawdą dla wierzącego.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Prawda, lub zalogować się.

Przebaczenie

Podstawa biblijna: Ew. Mateusza 9:1-8; 18:21-35; Ew. Eukasza 23:32-43

Prawda biblijna: Przebaczenie jakie ofiaruje nam Chrystus, daje nam przykład jak powinniśmy przebaczać innym.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Przebaczenie, lub zalogować się.

Pojednanie

Podstawa biblijna: Ew. Marka 10:45; List do Rzymian 5:10,11; 2 List do Koryntian 5:16-21; 1 List do Tymoteusza 2:5,6

Prawda biblijna: Chrystus przyprowadza nas z powrotem do Boga, przez swoją śmierć na krzyżu.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Pojednanie, lub zalogować się.

Szafarstwo

Podstawa biblijna: Ew. Mateusza 24:45-47; Ew. Łukasza 16:10-13; 1 List do Koryntian 4:1,2; 1 List Piotra 4:10.

Prawda biblijna: Bóg pragnie, byśmy dobrze korzystali z tego, czym nas obdarzył.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Szafarstwo, lub zalogować się.

Oddawanie czci

Podstawa biblijna: Ew. Mateusza 5:23,24; 25:31-40; Ew. Jana 4:19-24; List do Rzymian 12:1; List Jakuba 1:27.

Prawda biblijna: Prawdziwe oddawanie czci to służenie Bogu.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Oddawanie czci, lub zalogować się.