Smak i powonienie

Podstawa biblijna: I Mojżeszowa 2:8-17

Prawda biblijna: Bóg wyposażył człowieka w smak i powonienie aby mógł korzystać z różnorodności stworzenia.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Smak i powonienie, lub zalogować się.

Pory roku

Podstawa biblijna: I Mojżeszowa 1:14, Psalm 147:15-18

Prawda biblijna: Pan Bóg stworzył pory roku: wiosnę, lato, jesień, zimę i sam nimi rządzi.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Pory roku, lub zalogować się.