Przejście przez Morze Czerwone

Podstawa biblijna: II Mojżeszowa 13,17 – 15,3

Prawda biblijna: Bóg wszechmocną ręką prowadzi swój lud.

Lekcja dostępna po wykupieniu subskrypcji.

Narodziny Mojżesza

Podstawa biblijna: I Mojżeszowa 50, 22-26 oraz II Mojżeszowa 1 i 2,1-10

Prawda biblijna: Pan Bóg udziela pomocy i ochrania życie swoich dzieci.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Narodziny Mojżesza, lub zalogować się.

Józef i jego bracia

Podstawa biblijna: I Mojżeszowa 43,1-45,5 oraz 45,16-28; 46,1-7 i 26-31; 47,1-10 oraz 50,15-21

Prawda biblijna: Boże dzieci zawsze są skłonne, aby przebaczyć.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Józef i jego bracia, lub zalogować się.

Józef przed faraonem

Podstawa biblijna: I Mojżeszowa 41,1-46

Prawda biblijna: Pan Bóg prowadzi przez życie swoje dzieci i przygotowuje do zadań, które dla nich zaplanował. Zadania zaplanowane przez Boga często są zaskakujące.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Józef przed faraonem, lub zalogować się.