Abram rozstaje się z Lotem

Podstawa biblijna: I Mojżeszowa 13

Prawda biblijna: Ustępowanie pierwszeństwa innym, to biblijna zasada postępowania. Bóg błogosławi tym, którzy potrafią ustąpić pierwszeństwa wyboru innym, życząc im powodzenia.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Abram rozstaje się z Lotem, lub zalogować się.