List z więzienia

Podstawa biblijna: List do Filemona, Ef. 6,19-24; Fil.1,12-14; Kol. 4,10; 2Tym. 4,6-17

Prawda biblijna: W Kościele nie ma małych i wielkich, panów i niewolników, ważnych i nieważnych. Wszyscy, bez względu na pozycję społeczną, są winni sobie wzajemną miłość.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję List z więzienia, lub zalogować się.

Prześladowany, ale nie opuszczony

Podstawa biblijna: Dz.Ap. 21,15-23,22; 2 Kor. 4,8-9; Mat. 28,20; Rzym. 8,28; Hebr. 13,5b

Prawda biblijna: Prześladowania, jakie spotykają Bożego sługę nie znaczą, że Bóg go opuścił. Bóg nawet najgorsze może obrócić ku dobremu, realizując swoje zamierzenia.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Prześladowany, ale nie opuszczony, lub zalogować się.

Radykalni chrześcijanie w Efezie

Podstawa biblijna: Dz.Ap. 18,1 – 19,21; Ef. 4,22-24; Kor. 5,8-9

Prawda biblijna: Gdy ewangelia jest głoszona, Duch Święty przekonuje ludzi o grzechu i pobudza do definitywnego zerwania ze starym życiem. Efezjanie mogą być dla nas wzorem ludzi, którzy porzucili grzech i wyrzekli się wszystkiego, co mogłoby w przyszłości stać się powodem powrotu do starego życia.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Radykalni chrześcijanie w Efezie, lub zalogować się.

Ateńczycy słuchają ewangelii o nieznanym Bogu

Podstawa biblijna: Dz.Ap. 17; 1 Kor. 1,20-25

Prawda biblijna: Człowiek został stworzony na „obraz i podobieństwo Boże”. Duchowe pragnienie poznania i czczenia Boga było zaspokajane przez tworzenie własnych wyobrażeń i bóstw. Chrześcijanie przynieśli światu wieść o prawdziwym Bogu, stwórcy nieba i i ziemi i Jego Synu, Jezusie Chrystusie, który jest jedyną drogą do Boga.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Ateńczycy słuchają ewangelii o nieznanym Bogu, lub zalogować się.

Nic nie mogło ich powstrzymać

Podstawa biblijna: Dz.Ap. 15 i 16; Ef. 6,11-18

Prawda biblijna: Szerzeniu się ewangelii i powstawaniu nowych zborów chrześcijańskich towarzyszył sprzeciw Bożego nieprzyjaciela, szatana. Ludzie oddani Bogu biorą udział w duchowej wojnie i dlatego potrzebują całej zbroi Bożej, aby zwyciężać.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Nic nie mogło ich powstrzymać, lub zalogować się.