Między światłem a ciemnością

Podstawa biblijna: Dz.Ap.14; 1 Jn.1,5-9

Prawda biblijna: Tam, gdzie przychodzi „światło”, dochodzi do podziału. Jedni garną się do jego zbawiennego blasku, drudzy wolą pozostać w ciemności, aby ich złe postępowanie i fałszywe przekonania nie zostały ujawnione. W ten sposób stają się wrogami światła.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Między światłem a ciemnością, lub zalogować się.

Światłość dla pogan

Podstawa biblijna: Dz.Ap.13

Prawda biblijna: Jezus Chrystus przyszedł jako światłość dla świata, również dla świata pogańskiego i przyniósł dobrą nowinę o zbawieniu z łaski przez wiarę, a nie z uczynków zakonu. Paweł odebrał powołanie na misjonarza pogan.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Światłość dla pogan, lub zalogować się.

Kogo Bóg oczyścił

Podstawa biblijna: Dz.Ap. 10,1-48; Rz. 3,23; Mt. 28,18-20; Dz.Ap. 10,15 i 34-3 oraz Dz.Ap. 15,7-9

Prawda biblijna: Przez Chrystusa wszyscy, bez wyjątku, mają dostęp do Boga. Każdy człowiek może być oczyszczony z grzechu dzięki śmierci Chrystusa.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Kogo Bóg oczyścił, lub zalogować się.

Całkiem nowe życie

Podstawa biblijna: Dz.Ap. 7,58; 8, 3; 9, 1-27; Jn. 3,3 oraz 5-7 i 16

Prawda biblijna: W chwili nawrócenia Bóg obdarza nas zupełnie nowym życiem. Chrystus musiał umrzeć, abyśmy my mogli narodzić się na nowo.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Całkiem nowe życie, lub zalogować się.

Znak zanurzenia

Podstawa biblijna: Dz.Ap. 8,26-40; Rz. 6,3-4; Mk.16,16

Prawda biblijna: Chrzest jest widocznym znakiem zawarcia przymierza z Jezusem Chrystusem oraz śmierci i pogrzebu dla grzechu, a zmarwychwstania do nowego życia.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Znak zanurzenia, lub zalogować się.

Pragnienie mocy

Podstawa biblijna: Dz.Ap. 8,1-25; Mt. 6,33; 1 Kor. 12,4-11

Prawda biblijna: Duch Święty udziela swojej mocy i darów tym, którzy głoszą ewangelię i budują Kościół Jezusa Chrystusa.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Pragnienie mocy, lub zalogować się.