Odwaga do głoszenia ewangelii

Podstawa biblijna: Dz.Ap. 4,1-31; Dz.Ap. 4,29;Łk. 22,31-33; 54-62; Mt. 28,18-20

Prawda biblijna: Duch Święty daje wierzącym odwagę do ogłaszania, że Jezus żyje.

Lekcja dostępna po wykupieniu subskrypcji.

Ten sam Jezus

Podstawa biblijna: Dz.Ap. 2,22-24; 3 i 4,21-22; Mt. 11,2-5;Łk. 5,17-26; Jn. 20,30; Rz. 10,17

Prawda biblijna: Duch Święty działa, obdarzając swoją mocą wierzących, którzy zwiastują ewangelię o Synu Bożym. Znaki i cuda są świadectwem, że ukrzyżowany Jezus zmartwychwstał i wciąż żyje.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Ten sam Jezus, lub zalogować się.

Wiatr w żagle

Podstawa biblijna: Jn. 14, 16-31; Dz.Ap. 1 i 2; 1 Kor. 6, 19-20

Prawda biblijna: Po odejściu do Ojca Jezus spełnił daną uczniom obietnicę i zesłał na nich Ducha Świętego, aby mogli mieć udział w Jego Słowie i dziele. Od dnia Pięćdziesiątnicy chrześcijaninem staje się każdy, na kogo „tchnie” Chrystus.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Wiatr w żagle, lub zalogować się.