Ucieczka Jonasza

Podstawa biblijna: Księga Jonasza 1,1-2,10 i II Królewska 14,25-26

Prawda biblijna: Pan Bóg powierza swoim dzieciom zadanie, aby ostrzegały innych przed konsekwencją grzechu. Ucieczka przed tym zadaniem nie ma sensu, bo przed Bogiem nie da się uciec.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Ucieczka Jonasza, lub zalogować się.

Nehemiasz, budowniczy murów

Podstawa biblijna: Nehemiasza 1,1 – 4,23 i 7,1-3

Prawda biblijna: Diabeł, wróg Pana Boga dąży do zniszczenia wiary i relacji człowieka z Bogiem. Trzeba chronić dostępu do świątyni Boga, którą jest nasze ciało.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Nehemiasz, budowniczy murów, lub zalogować się.

Ezdrasz wprowadza Prawo w czyn

Podstawa biblijna: Ezdrasza 9,1-10,44; V Mojżeszowa 7,3-6; II Koryntian 5,21 oraz 6,14-18

Prawda biblijna: Bożą wolą jest, aby osoby wierzące żyły w czystości przed Bogiem, aby między innymi, nie wstępowały w związki małżeńskie z niewierzącymi.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Ezdrasz wprowadza Prawo w czyn, lub zalogować się.