Mówcie prawdę

Podstawa biblijna: Mateusza 5, 33-37 oraz Dzieje Apostolskie 4,32-5,11; Jakuba 3,10-11

Prawda biblijna: To, co mówi Boże dziecko musi być prawdą i godne zaufania.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Mówcie prawdę, lub zalogować się.

Niech dobro zwycięża

Podstawa biblijna: Mateusza 5,17 i 21 – 25; 38-42; 43-48; Rzymian 12,14 i 17 i 20; Efezjan 4,26

Prawda biblijna: Gniew i nieprzyjazne myśli o drugim człowieku Jezus przyrównuje do grzechu zbrodni, a dążenie do dobrego, gdy dzieje się zło, podaje za zasadę życia dziecka Bożego.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Niech dobro zwycięża, lub zalogować się.

Herold pokoju

Podstawa biblijna: Mateusza 5,8-12; Dzieje Apostolskie 9,1-25

Prawda biblijna: Ci, których serce zostało obmyte krwią Jezusa pragną, aby inni ludzie również pojednali się z Bogiem i żyli w pokoju z Nim. Zabieganie o pokój z Bogiem wiąże się z ryzykiem prześladowania.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Herold pokoju, lub zalogować się.

Jezus powraca do swojego Ojca

Podstawa biblijna: Jana 14,1-6; Dzieje Apostolskie 1,6-12

Prawda biblijna: Jezus odszedł do swojego Ojca, ale obiecał, że wróci, aby zabrać tam każdego, kto idzie Jego drogą. Zanim to nastąpi, Boże dzieci mają obowiązek, żyjąc w mocy Ducha Świętego, być świadkami Jezusa.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Jezus powraca do swojego Ojca, lub zalogować się.

Rozmowa w cztery oczy

Podstawa biblijna: Jana 21,1-25

Prawda biblijna: Temu, kto Jezusa pokochał całym sercem, zmartwychwstały Jezus przebacza każdy grzech i powierza ważne zadanie do wypełnienia.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Rozmowa w cztery oczy, lub zalogować się.