Życie za życie

Podstawa biblijna: Jana 17,1-19,30

Prawda biblijna: Jezus poówięcił siebie samego, abyśmy mogli żyć blisko z Bogiem oddani Prawdzie.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Życie za życie, lub zalogować się.

Naśladowcy Chrystusa

Podstawa biblijna: Łukasza 9,18-23 i 28-37; Mateusza 17,1-2; Filipian 2, 5-11

Prawda biblijna: Jezus jest świętym Synem Bożym, który wybrał za cenę życia posłuszeństwo swojemu Ojcu. Każdy, kto uczynił Jezusa Panem swojego życia, musi tak jak On, zaprzeć się samego siebie i naśladować Go we wszystkim.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Naśladowcy Chrystusa, lub zalogować się.

Drogocenna maść

Podstawa biblijna: Jana 11,46-12,8

Prawda biblijna: Jezus jest godny tego, aby uczynić Go Panem swojego życia i cenić Go ponad wszystko.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Drogocenna maść, lub zalogować się.