Pokłon przed złotym posągiem

Podstawa biblijna: Daniela 3,1-33

Prawda biblijna: Jezus towarzyszy każdemu, kto bez względu na konsekwencje, nie wstydzi się wyznawać wiary w jedynego Boga. Odważne i zdecydowane świadectwo wiary składane przez wierzących pobudza innych do oddawania czci Bogu.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Pokłon przed złotym posągiem, lub zalogować się.

Sen króla Nebukadnesara

Podstawa biblijna: Daniela 2,1-49

Prawda biblijna: Wszechmocny Bóg zna to, co dla człowieka jest tajemnicą. Wie o wszystkim, co było, jest i będzie. Dlatego warto prosić Boga o radę i pomoc, wysławiając Go tak, jak czynił to Daniel i jego koledzy.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Sen króla Nebukadnesara, lub zalogować się.

Powołanie i misja Jeremiasza

Podstawa biblijna: Jeremiasza 1,1-9; 13,1-11 i 15-17 oraz 18,1-12 oraz 19,1-11 i 20,1-2

Prawda biblijna: Za zdradę i grzech Bóg nie pragnie zemsty i zniszczenia. Napomina i daje szansę nawrócenia. Jednak czas łaski nie trwa wiecznie. Gdy człowiek odrzuca Boga, Bóg płacze nad jego losem.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Powołanie i misja Jeremiasza, lub zalogować się.

Król Jozjasz i znaleziona księga

Podstawa biblijna: II Królewska 20,6 i 16-21 oraz 22,1 – 23,28

Prawda biblijna: Od ludzi, którzy przychodzą do kościoła i poznają Boże Słowo, Bóg oczekuje pokuty i odnowy. Każdy, kto ukorzy się przed Panem, będzie przez Niego błogosławiony, kto odrzuci Boga, nie może liczyć na Jego ratunek.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Król Jozjasz i znaleziona księga, lub zalogować się.