Król nie dochowuje wierności

Podstawa biblijna: I Księga Królewska 9,1-28; 10,1-24; 11,1-13 i 26-43

Prawda biblijna: Słowo Boże ostrzega, aby to, co człowiek posiada nie zajęło pierwszego miejsca w życiu. To miejsce należy się tylko Panu Bogu. To, co zajmuje miejsce Boga, staje się bożkiem człowieka.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Król nie dochowuje wierności, lub zalogować się.

Mieszkanie Boga na ziemi

Podstawa biblijna: I Królewska 5,1-6,38 i 7,13-51; I Kronik 28 i 29,1-5; (Jana 14,23; I Koryntian 6,19-20)

Prawda biblijna: Świątynia jest miejscem zamieszkania świętego Boga na ziemi.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Mieszkanie Boga na ziemi, lub zalogować się.