Dobroć

Podstawa biblijna: 1 List Piotra 3:8-17

Prawda biblijna: Bóg powołuje nas do życia pełnego dobroci, nawet jeśli inni ludzie nie bedą nas rozumieć.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Dobroć, lub zalogować się.

Uległość

Podstawa biblijna: Ewangelia Marka 12:17; Dzieje Apostolskie 4:18-20; List do Efezjan 6:1; List Jakuba 4:7; 1 List Piotra 2:13-17; 5:5

Prawda biblijna: Bóg wzywa nas, abyśmy stawiali innych wyżej od siebie.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Uległość, lub zalogować się.

Przykłady

Podstawa biblijna: Ewanelia Mateusza 5:16; List do Filipian 2:15; 1 List Piotra 2:4-12

Prawda biblijna: Możemy przyprowadzać innych do Chrystusa, będąc dla nich przykładem prawdziwej miłości.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Przykłady, lub zalogować się.

Powtórzenie

Podstawa biblijna: 1 List Piotra 1:13-25

Prawda biblijna: Bóg wzywa nas, abyśmy mieli inny stosunek do ludzi niż niechrześcijanie.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Powtórzenie, lub zalogować się.

Pieniądze

Podstawa biblijna: Ewangelia Mateusza 6:19- 21; 1 List do Tymoteusza 6:17-19; List Jakuba 5:1-6; 1 List Jana 3:17-18

Prawda biblijna: Bóg pragnie, aby chrześcijanie okazywali współczucie ludziom znajdującym się w potrzebie.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Pieniądze, lub zalogować się.

Świat

Podstawa biblijna: List Jakuba 4:1-10

Prawda biblijna: Chrześcijanin nie powinien mieć złych myśli i źle postępować, lecz stale przybliżać się do Boga.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Świat, lub zalogować się.

Język

Podstawa biblijna: List Jakuba 3:1-12

Prawda biblijna: Musimy uważać na to, co mówimy.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Język, lub zalogować się.

Kliki

Podstawa biblijna: List Jakuba 2:1-13

Prawda biblijna: W życiu chrześcijańskim nie ma miejsca na faworyzowanie kogokolwiek.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Kliki, lub zalogować się.

Wykonawcy

Podstawa biblijna: List Jakuba 1:19-27

Prawda biblijna: Bóg chce, abyśmy zrobili coś z tym, co słyszymy o Nim.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Wykonawcy, lub zalogować się.