Powtórka

Podstawa biblijna: Kluczowe wersety poznane podczas ostatnich trzynastu spotkań (Chrystus we mnie, lekcje 12-25)

Prawda biblijna: Powtórzenie kluczowych wersetów z ostatnich trzynastu spotkań.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Powtórka, lub zalogować się.

Moc kontra moc

Podstawa biblijna: Dzieje Apostolskie 16:16-40

Prawda biblijna: Moc Boża w nas pokonuje wszystkich przeciwników.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Moc kontra moc, lub zalogować się.

Moc zwiastowania

Podstawa biblijna: Dzieje Apostolskie 6:5; 8:1- 8,26-40.

Prawda biblijna: Wrażliwość na Ducha Bożego przygotowała Filipa do efektywnego życia i zwiastowania ewangelii.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Moc zwiastowania, lub zalogować się.

Moc uczciwości

Podstawa biblijna: Dzieje Apostolskie 4:32-5:16.

Prawda biblijna: Chrześcijanie nie mogą pozwolić sobie na bycie nieuczciwymi.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Moc uczciwości, lub zalogować się.