Moc do zwiastowania

Podstawa biblijna: Dzieje Apostolskie 3:1-16; 4:4.

Prawda biblijna: Moc do zwiastowania daje wierzącemu możliwość dzielenia się ewangelią z zainteresowanymi słuchaczami.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Moc do zwiastowania, lub zalogować się.

Cel mocy

Podstawa biblijna: Ew. Mateusza 14:25-31; 26:69-74; Ew. Marka 14:32-41; Ew. Łukasza 5:1-11; Dzieje Apostolskie 2:1-13,38-41; 3:1-10; 4:1-4.

Prawda biblijna: Skutki duchowej mocy w przemienionym życiu są zauważane przez innych.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Cel mocy, lub zalogować się.

Obietnica

Podstawa biblijna: Ew. Mateusza 4:18-22; 20:20-23; 26:69-75; Ew. Marka 3:17; 8:29,31,32; 9:38; Ew. Jana 13:6-8; 18:10; 19:26; Dzieje Apostolskie 1:1-14; List do Efezjan 3:16.

Prawda biblijna: Chrystus obiecuje swoim naśladowcom moc Ducha Świętego.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Obietnica, lub zalogować się.

Powtórzenie

Podstawa biblijna: Powtórka poprzednich lekcji (Chrystus we mnie, lekcje 1-11)

Prawda biblijna: Przegląd symboli jakie są używane w stosunku do Chrystusa.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Powtórzenie, lub zalogować się.

Arcykapłan

Podstawa biblijna: Ew. Jana 17:1-26; List do Filipian 2:5-11; List do Hebrajczyków 4:14-16.

Prawda biblijna: Jezus, nasz arcykapłan, modli się o miłość i jedność pośród wierzących.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Arcykapłan, lub zalogować się.

Winorośl

Podstawa biblijna: Ew. Jana 15:1-17; List do Galacjan 5:22,23

Prawda biblijna: Przebywanie blisko Jezusa rodzi Boże owoce.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Winorośl, lub zalogować się.

Wielki Lekarz

Podstawa biblijna: Ew. Jana 9

Prawda biblijna: Jezus pragnie uzdrowić naszą duchową ślepotę.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Wielki Lekarz, lub zalogować się.