REGULAMIN

1. Serwis internetowy udostępniający materiały w formie elektronicznej, działający pod adresem subskrypcje.misjapokolen.org, jest prowadzona przez Misję Pokoleń, 30-102 Kraków, ul. Ujejskiego 8/1, NIP: 676-10-50-434, numer REGON: 350574187 i zwany jest dalej „SPRZEDAWCĄ”.

2. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży i udostępniania publikacji poprzez stronę subskrypcje.misjapokolen.org kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

3. Zamawiający w serwisie internetowym subskrypcje.misjapokolen.org zwany „KLIENTEM” zobowiązuje się do korzystania z serwisu i udostępnionych przez niego materiałów zgodnie z jego przeznaczeniem i poszanowaniem praw autorskich umieszczonych publikacji (zwanych dalej PRODUKTAMI).

4. KLIENT dokonuje subskrypcji poprzez wybór PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. Płatności za subskrypcje można dokonać przelewem elektronicznym (poprzez tpay.pl), za pośrednictwem funkcjonalności udostępnianych na stronie w trakcie dokonywania subskrypcji.

5. Subskrypcja PRODUKTÓW, czyli lekcji biblijnych, pozwala przez 1 rok na przeglądanie poprzez stronę internetową wszystkich elementów pozwalających na przygotowanie i prowadzenie lekcji biblijnej oraz na pobranie i wydrukowanie materiałów pomocniczych (schematów, rysunków itp.) oraz materiałów dla uczniów uczestniczących w lekcji.

6. Materiały, do których KLIENT otrzymuje dostęp poprzez korzystanie z systemu subskrypcji mogą być wykorzystywane przez inne osoby tylko w ramach tej same organizacji (zboru, wspólnoty) do prowadzące zajęcia w tej samej grupie dzieci. Wszystkie osoby w ten sposób korzystające z udostępnionych materiałów są zobowiązane do ścisłego przestrzegania regulaminu serwisu.

7. Po ostatecznym zatwierdzeniu dokonanej subskrypcji przez KLIENTA, KLIENT samodzielnie nie może dokonać jej modyfikacji z wyjątkiem dodania kolejnych materiałów do już wcześniej zamówionych. Zmiana subskrypcji jest możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu zasad z Misją Pokoleń.

8. Na stronie subskrypcje.misjapokolen.org istnieje możliwość umieszczania komentarzy i recenzji PRODUKTÓW. W treści komentarzy i recenzji nie można umieszczać treści niezgodnych z prawem. W przeciwnym razie zostaną usunięte przez SPRZEDAWCĘ.

Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Misja Pokoleń, ul Ujejskiego 8/1, 30-102 Kraków, NIP: 676-10-50-434, REGON: 350574187.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT księgarni internetowej subskrypcje.misjapokolen.org ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

3. W trakcie składania zamówienia i rejestracji na stronie subskrypcje.misjapokolen.org, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres do korespondencji oraz nazwę organizacji (zboru, wspólnoty itp.) w ramach, której dokonuje subskrypcji. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu obsługi subskrypcji KLIENTA.

4. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej subskrypcje.misjapokolen.org może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż obsługą sbskrypcji, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter SPRZEDAWCY.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej księgarni POLITYKA PRYWATNOŚCI/COOKIES poświęconej polityce prywatności subskrypcje.misjapokolen.org.